Klepelicoon

Klepel oktober-november 2019

Advertenties

 

nieuwsbrieficoon
Digitale Nieuwsbrief nr. 92, oktober 2019

 

.

 

Van 29 juni t/m 14 september a.s. (Open Monumentendag) is de Sint Jansbasiliek in Laren op zaterdagmiddag vanaf 12 uur tot 16.30 uur geopend voor bezichtiging of stil gebed.
Tijdens de openstelling van de kerk kunt u de nieuwe icoon van Geert Hüsstege in de serie ‘Luiken van Laren’ (iconen rond Kerst, Pasen en het Sint Jansfeest) bewonderen. U vindt de icoon voor in de kerk.

De Mariakapel is op werkdagen geopend voor stil gebed en het opsteken van een kaarsje.

Klik hier voor informatie over de basiliek

Foto Bruno Wacker

Op 22 en 23 juni a.s. wordt het geboortefeest van de Heilige Johannes de Doper, patroonheilige van onze parochie, gevierd.
Het openingslof wordt gehouden op zaterdag 22 juni om 19.00 uur in de basiliek. Op zondag 23 juni zijn er eucharistievieringen op het Sint Janskerkhof en in de Sint Jansbasiliek.
De Sint Jansprocessie vertrekt om 11.00 uur vanaf de basiliek naar het Sint Janskerkhof en keert na de eucharistieviering op het kerkhof terug naar de basiliek.

22 juni
16.30 uur Sint Jan kinderspeurtocht
17.00 uur De klokken luiden het Sint Jansfeest in
19.00 uur Openingslof, met uitstelling van het Allerheiligste en Zegen. De kerk blijft open tot 20.30 uur
20.00 uur Rijtuigen rijden de processieroute

23 juni
07.00 uur Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof
09.00 uur Hoogmis in de Basiliek
11.00 uur Vertrek van de processie vanaf het kerkplein
12.15 uur Hoogmis op het Sint Janskerkhof
13.15 uur Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof
14.30 uur Afsluiting van de processie in de Basiliek
16.15 uur Sluiting van de Basiliek

Voor uitgebreide informatie: http://www.sintjansprocessie.nl/programma-2019


Op tweede Paasdag verzorgt de Sint Jans Schola in de Sint Jansbasiliek het traditionele Paasconcert.
Een sfeervol en afwisselend programma met muziek van diverse componisten en stijlen, zoals van Melchior Vulpius, Franz Schubert, Michael Haydn, Gioachino Rossini e.a.

Naast het koor (bestaande uit ca. 30 zangers) werken de organisten Bas Groenewoud en Wybe Kooijmans en een strijkkwartet mee aan dit concert. Het geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe.

Aanvang 15.30 uur. De kerk is open vanaf 15.00 uur.
Toegang vrij, collecte na afloop

Rogier van der Weijden, Miraflores Altarpiece (middenpaneel) ca 1440 A.D

Middenpaneel altaarstuk Miraflores Klooster (Burgos), Rogier van der Weijden ca 1440

Palmzondag 14 april

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Tijdens deze viering wordt er een kinderwoorddienst (4-12 jaar) gehouden. Er worden dan Palmpasen stokken gemaakt die later in de viering meegenomen worden bij de uittocht

Witte Donderdag 18 april

19.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij en de Broederschap van Sint Jan

Avond van het Lijden: tussen 21 uur en 22.30 uur is de kerk opengesteld voor de stille wake.

Goede Vrijdag 19 april

15.00 uur Het bidden van de Kruisweg

19.30 uur Passieverhaal en Kruisverering met medewerking van het Sint Janskoor

Paaszaterdag 20 april

21.00 uur: Paaswake met medewerking van de Cantorij

Paaszondag Verrijzenis van de Heer 21 april

10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Tijdens deze viering wordt er een kinderwoorddienst gehouden. Na afloop van de viering, mogen de kinderen paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie.

Tweede Paasdag maandag 22 april

10.00 uur Eucharistieviering

Let op: op zondag 20 januari a.s. zijn de aanvangstijden van de vieringen 09.00 uur en 11.00 uur!

Om 09.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen.

Om 11.00 uur, op de eerste zondag van de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen (20-27 januari 2019) wordt in de basiliek een dienst van de gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen gehouden.

Thema van de viering is: ‘Recht voor ogen’

Bij deze bijzondere viering gaan voor: ds. J.G. de Bruijn, predikant van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en J.J.M. Vriend, pastoor van parochie Sint Jan – Goede Herder in Laren. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor van de H. Nicolaaskerk in Eemnes o.l.v. Wim van Geffen en op het orgel speelt Bauke Reitsma.

Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst.

Na afloop van de dienst is er koffie en limonade en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.