Op maandagmiddag 26 december 2022 zal in de Sint Jans Basiliek weer het kerstconcert verzorgd door de Sint Jan’s Schola plaatsvinden.

De Schola is verheugd dat deze jarenlange traditie – na het laatste kerstconcert in 2019 – weer kan worden opgepakt.
Zoals u zich wellicht nog wel herinnert brengt de Sint Jan’s Schola een afwisselend programma ten gehore. Traditionele en ook minder bekende kerstmuziek, zowel ingetogen als juichend met onder andere muziek van Praetorius, Mendelssohn, Charpentier en Gruber.
Ongeveer 24 zangers zingen muziek door de eeuwen heen, bijgestaan door tenorsolist Peter-Paul Houtmortels en organist Bas Groenewoud.

Het is de laatste keer dat dit concert onder de algehele leiding staat van dirigent Hans Rikkert de Koe. Hierna draagt Hans het stokje over aan Bas Groenewoud.

Het concert begint om 14.00 uur; Kerk open om 13.30 uur.
Toegang vrij, collecte na afloop.

Het Sint Jansfeest wordt na feestelijk klokgelui op zaterdag 25 juni 2022 om 19.00 uur geopend met een plechtig lof.
Op zondag 26 juni – de dag zelf – is er om 07.00 uur een vroege ochtendmis op het kerkhof, daarna om 09.00 uur een plechtige Hoogmis met Latijnse gezangen in de basiliek, gevolgd door het hoogtepunt van het patroonsfeest: de Sint Jansprocessie. De processie vertrekt om 11.00 uur vanuit de basiliek naar het Sint Janskerkhof.
Het feest wordt afgesloten met een plechtig sluitingslof in de basiliek.

Zie voor uitgebreide informatie over het feest en de processie:

Na twee jaar “stilte” is er dit jaar weer een Paasconcert van de Sint Jan’s Schola in de Sint Jansbasiliek te Laren op de Tweede Paasdag, maandag 18 april.

Naast het koor  werken aan dit concert mee Bas Groenewoud, organist en Peter Lydekkers, trompet.

Het geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe.

Aanvang 15.30 uur, duur plm. 5 kwartier.

De kerk is open vanaf 15.00 uur.

Toegang vrij, collecte na afloop

De situatie in Oekraïne is ernstig en zorgelijk. De beelden van oorlog zijn indringend en komen steeds dichterbij.
De onzekerheid is bij ons allen beklemmend aanwezig: wat staat het Oekraïense volk te wachten en hoe zal het verder gaan met hen, met de wereld, met ons allen?
Bij alle dreiging met wapens beseffen we hoeveel we niet in de hand hebben.

Op woensdag 2 maart zullen in Laren om 19.00 uur de Basiliek en de Johanneskerk verlicht worden in de kleuren blauw en geel.
Dan zullen ook de klokken luiden.
Op die manier laten we verbondenheid zien met het bedreigde volk van Oekraïne.
We zetten de deuren van de Johanneskerk op die avond open, zodat ieder die dat wil naar binnen kan gaan om een kaars aan te steken.
We zullen vredesliederen zingen, in alle talen: Myr tobi, Vrede voor jou!

Ik roep u op om het vol te houden, om met gedachten en gebeden allen te ondersteunen die naar vrede zoeken. Om te denken aan en
te bidden voor het volk van Oekraïne. Voor de Russen, die lijden onder de dictatuur. En voor allen die de moed hebben om zich te verzetten tegen de waanzin van tirannen.
Geef ons vrede, Kyrie eleison
Job de Bruijn

Op donderdag 25 november a.s. om 19.30 uur is er in de koffiekamer van de Vituskerk in Blaricum een informatie- en kennismakingsavond over het vormsel. Zowel jongeren als hun ouders zijn welkom deze avond.
Voor deze avond zijn alle jongeren uit de parochies van Blaricum, Huizen en Laren uitgenodigd in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar.

Als u een jongere kent die geen uitnodiging heeft ontvangen, maar die wel belangstelling heeft, wilt u deze uitnodiging dan doorgeven?  Hij of zij uiteraard is uiteraard van harte welkom deze avond.

In verband met het snel oplopende aantal coronabesmettingen in Nederland vragen de Nederlandse bisschoppen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de RK Kerk. De anderhalve meter afstandmaatregel en het mondkapje worden opnieuw ingevoerd.

Gelovigen wordt gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Uitgebreidere informatie vindt u op de site van het bisdom.

Sint Jansprocessie

Helaas zal er ook dit jaar geen Sint Jansprocessie zijn.

Op zondag 27 juni 2021 is er om 11 uur in de basiliek een feestelijke, besloten hoogmis die te volgen is via https://www.sintjansprocessie.nl/programma-2021-live-uitzending/
Onze bisschop Mgr. J. Hendriks zal hierin voorgaan.

Op Dorpsradio Laren is op zaterdagmiddag 26 juni van 14.00 – 16.00 uur een uitzending te beluisteren met als thema Sint Jansprocessie. Te horen via http://www.dorpsradio.nl

%d bloggers liken dit: