Klepelicoon

Klepel april-mei 2021

De kerststal in de basiliek

De kerstboom staat nu buiten

Tegen de achtergrond van de geldende landelijke maatregelen en overeenkomstig de bisschoppelijke bepalingen is het slechts voor een beperkte groep parochianen mogelijk om gedurende één van de kerstdagen deel te nemen aan de liturgische vieringen.
Vanaf juni zijn er verplicht lijsten bijgehouden met de namen en telefoonnummers van hen die deelnamen aan de Eucharistie, alles uitsluitend op uitnodiging door het parochiesecretariaat. Zij die vanaf 1 juni regelmatig aanwezig waren, zullen als eersten worden uitgenodigd.

Maar dertig, of bij verruiming mogelijke honderd gelovigen per viering, staat in schril contrast tot de 2500 die wij in eerdere jaren mochten begroeten. Dit betekent dat de meeste parochianen het kerstfeest in huiselijke kring zullen vieren. Met als mogelijkheid om aan te haken bij de religieuze programma’s die op de televisie worden uitgezonden. Zo gaat onze bisschop mgr. Hendriks
voor in de kerstviering die vanuit de St. Nicolaasbasiliek op de televisie zal worden uitgezonden.

Wat kerstavond in ónze basiliek betreft; deze is voor de 1e heilige communieviering. Deze viering is twee keer uitgesteld geweest. Nu krijgen de kinderen de kans om deze Communie te doen bij de kerststal. Dus, deze avond is voor de jonge gezinnen, op uitnodiging.

De eerste, tweede en derde kerstdag zijn er hoogmissen om 10.00 uur, uitsluitend voor hen die daartoe genodigd zijn. Deze dienen zich ervan bewust te zijn dat zij daar zijn als vertegenwoordigers van heel onze geloofsgemeenschap.

Vieringen in het weekeinde
Iedere zaterdag: 17.00 uur
Iedere zondag: 10.00 uur

Deelname aan vieringen

Voor de wekelijkse vieringen in onze parochie geldt helaas dat er per viering slechts 30 personen kunnen worden toegelaten. Op basis van de intekenlijsten die de afgelopen weken zijn bijgehouden worden per viering kerkgangers uitgenodigd. Dit zal telefonisch gebeuren en wekelijks zullen dat ook andere personen zijn.

Ons dringend verzoek en advies aan u blijft: Kom niet naar de kerk als u daarvoor niet telefonisch bent uitgenodigd. We kunnen niet meer dan 30 personen toelaten en het zou spijtig zijn als u voor een gesloten deur komt. Gebruik de uitzendingen op TV of KathedraalTV (internet) als alternatief.

Het reserveringssysteem, zoals dit deze zomer is ingesteld, via het mobiele nummer van de parochie is daarmee ook komen te vervallen.

 

 

Vieringen in het weekeinde
Iedere zaterdag: 17.00 uur
Iedere zondag: 10.00 uur

Aanmelden bijwonen vieringen
Met ingang van 1 juli 2020 is het toegestaan dat er maximaal 150 personen bij deze vieringen aanwezig zijn.
U bent daarbij uiteraard van harte welkom, maar reservering is voorlopig voor de vieringen op zondag wel verplicht. Dit om te voorkomen dat er meer dan de toegestane 150 personen aanwezig zijn. Voor de vieringen op zaterdag is niet nodig u van te voren aan te melden.

Mocht u klachten hebben zoals hoesten, koorts, benauwdheid, meld u dan s.v.p. niet aan.

Als u wilt deelnemen aan een viering kunt u zich opgeven door telefonisch contact op te nemen, uitsluitend op nummer: 06-82457567
De telefonische aanmelding kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.30 uur.
U kunt ook een email sturen naar het secretariaat: info@sintjanlaren.nl. Vermeld daarin duidelijk uw naam en de datum van de viering waaraan u wenst deel te nemen.

 

Op onze facebookpagina kunt u een aantal verzamelde fotoberichten vinden.

Op de site van de Broederschap van Sint Jan vindt u de livestream van de besloten eucharistieviering op 21 juni ter ere van de geboortedag van onze schutspatroon Johannes de Doper.

Vieringen in het weekeinde vanaf begin juli tot eind september 2020:
Iedere zaterdag: 17.00 uur
Iedere zondag: 10.00 uur

Aanmelden bijwonen vieringen
Met ingang van 1 juli kunnen er maximaal 100 personen bij deze vieringen aanwezig zijn. U bent daarbij uiteraard van harte welkom, maar reservering is voorlopig helaas verplicht. Dit om te voorkomen dat er meer dan de toegestane 100 personen aanwezig zijn. Mocht u klachten hebben zoals hoesten, koorts, benauwdheid, meld u dan s.v.p. niet aan.

Als u wilt deelnemen aan een viering kunt u zich opgeven door telefonisch contact op te nemen, uitsluitend op nummer: 06-82457567
Gebruik nadrukkelijk niet het vaste nummer van de pastorie voor een aanmelding. Die lijn moet vrij blijven voor pastorale zaken.
De telefonische aanmelding kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.30 uur.
U kunt ook een email sturen naar het secretariaat: info@sintjanlaren.nl. Vermeld daarin duidelijk uw naam en de datum van de viering waaraan u wenst deel te nemen.

U kunt zich om te beginnen voor de vieringen van 4 en 5 juli vanaf maandag 29 juni opgeven tot uiterlijk donderdag 2 juli. Voor de vieringen in de daaropvolgende weekeinden geldt ook telkens dat u zich alleen in de daaraan voorafgaande week kunt aanmelden (ook weer van maandag t/m donderdag). Wanneer het maximale aantal deelnemers zich heeft aangemeld, zullen eventuele latere aanmeldingen op een reservelijst geplaatst worden.

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen omtrent het corona­vi­rus, hebben de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aangescherpt. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen wor­den tot nader order afge­last. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

Voor onze parochie houdt dit in dat er met ingang van het weekeinde van 14/15 maart in ieder geval tot en met Pinksteren (tweede Pinksterdag 1 juni 2020) geen vieringen zijn in de basiliek.

nieuwsbrieficoon

Digitale Nieuwsbrief nr. 97, maart 2020

Kerstmis (Martin Schongauer ca 1480)

Op Kerstavond en de Kerstdagen vinden in de Basiliek verschillende vieringen plaats. De tijden daarvan zijn hieronder aangegeven.

Kerstavond dinsdag 24 december

18:00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed

20.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij en de Broederschap van Sint Jan

24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn door het Goede Herderkoor en met medewerking van de Broederschap van Sint Jan

Eerste Kerstdag woensdag 25 december

11.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij

15.00 uur Kindje wiegen

Tweede Kerstdag donderdag 26 december

10.00 uur Eucharistieviering

***

Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen.
Vroeg op kerstavond, dinsdag 24 december om 18.00 uur is er, speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen, een viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal, met veel zang van ons kinderkoor.


Kindje Wiegen.
Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten!
Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen zoals ieder jaar om 15.00 uur ‘Kindje Wiegen’ . Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus wordt verteld en er worden bekende kerstliedjes gezongen. Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om de kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes.

Kindje Wiegen

***

Foto: Bruno Wacker

Kerstconcert door de Sint Jans Schola

Traditiegetrouw is er op 2e Kerstdag in de Sint Jansbasiliek een Kerstconcert van de Sint Jans Schola te Laren.
Een gemotiveerde koorgroep en organist Bas Groenewoud verlenen hieraan hun medewerking, het geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe.

Een traditie zou geen traditie zijn zonder evergreens zoals het ‘Stille nacht’ en ‘Maria die zoude naar Bethlehem gaan’. Behalve deze stukken, zullen ook werken van o.a. Praetorius, Sweelinck, Mendelssohn en Monteverdi ten gehore worden gebracht, aangevuld met enkele stukken Gregoriaans.

U bent van harte uitgenodigd voor dit concert.
Kerk open om 13.30 uur; aanvang concert is 14.00 uur; de toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte.