Klepelicoon

Klepel juli-aug-sept 2021

Sint Jansprocessie

Helaas zal er ook dit jaar geen Sint Jansprocessie zijn.

Op zondag 27 juni 2021 is er om 11 uur in de basiliek een feestelijke, besloten hoogmis die te volgen is via https://www.sintjansprocessie.nl/programma-2021-live-uitzending/
Onze bisschop Mgr. J. Hendriks zal hierin voorgaan.

Op Dorpsradio Laren is op zaterdagmiddag 26 juni van 14.00 – 16.00 uur een uitzending te beluisteren met als thema Sint Jansprocessie. Te horen via http://www.dorpsradio.nl

De vormselviering is terug te kijken via deze link.

De kerststal in de basiliek

De kerstboom staat nu buiten

Tegen de achtergrond van de geldende landelijke maatregelen en overeenkomstig de bisschoppelijke bepalingen is het slechts voor een beperkte groep parochianen mogelijk om gedurende één van de kerstdagen deel te nemen aan de liturgische vieringen.
Vanaf juni zijn er verplicht lijsten bijgehouden met de namen en telefoonnummers van hen die deelnamen aan de Eucharistie, alles uitsluitend op uitnodiging door het parochiesecretariaat. Zij die vanaf 1 juni regelmatig aanwezig waren, zullen als eersten worden uitgenodigd.

Maar dertig, of bij verruiming mogelijke honderd gelovigen per viering, staat in schril contrast tot de 2500 die wij in eerdere jaren mochten begroeten. Dit betekent dat de meeste parochianen het kerstfeest in huiselijke kring zullen vieren. Met als mogelijkheid om aan te haken bij de religieuze programma’s die op de televisie worden uitgezonden. Zo gaat onze bisschop mgr. Hendriks
voor in de kerstviering die vanuit de St. Nicolaasbasiliek op de televisie zal worden uitgezonden.

Wat kerstavond in ónze basiliek betreft; deze is voor de 1e heilige communieviering. Deze viering is twee keer uitgesteld geweest. Nu krijgen de kinderen de kans om deze Communie te doen bij de kerststal. Dus, deze avond is voor de jonge gezinnen, op uitnodiging.

De eerste, tweede en derde kerstdag zijn er hoogmissen om 10.00 uur, uitsluitend voor hen die daartoe genodigd zijn. Deze dienen zich ervan bewust te zijn dat zij daar zijn als vertegenwoordigers van heel onze geloofsgemeenschap.

Vieringen in het weekeinde
Iedere zaterdag: 17.00 uur
Iedere zondag: 10.00 uur

Deelname aan vieringen

Voor de wekelijkse vieringen in onze parochie geldt helaas dat er per viering slechts 30 personen kunnen worden toegelaten. Op basis van de intekenlijsten die de afgelopen weken zijn bijgehouden worden per viering kerkgangers uitgenodigd. Dit zal telefonisch gebeuren en wekelijks zullen dat ook andere personen zijn.

Ons dringend verzoek en advies aan u blijft: Kom niet naar de kerk als u daarvoor niet telefonisch bent uitgenodigd. We kunnen niet meer dan 30 personen toelaten en het zou spijtig zijn als u voor een gesloten deur komt. Gebruik de uitzendingen op TV of KathedraalTV (internet) als alternatief.

Het reserveringssysteem, zoals dit deze zomer is ingesteld, via het mobiele nummer van de parochie is daarmee ook komen te vervallen.

 

 

Vieringen in het weekeinde
Iedere zaterdag: 17.00 uur
Iedere zondag: 10.00 uur

Aanmelden bijwonen vieringen
Met ingang van 1 juli 2020 is het toegestaan dat er maximaal 150 personen bij deze vieringen aanwezig zijn.
U bent daarbij uiteraard van harte welkom, maar reservering is voorlopig voor de vieringen op zondag wel verplicht. Dit om te voorkomen dat er meer dan de toegestane 150 personen aanwezig zijn. Voor de vieringen op zaterdag is niet nodig u van te voren aan te melden.

Mocht u klachten hebben zoals hoesten, koorts, benauwdheid, meld u dan s.v.p. niet aan.

Als u wilt deelnemen aan een viering kunt u zich opgeven door telefonisch contact op te nemen, uitsluitend op nummer: 06-82457567
De telefonische aanmelding kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.30 uur.
U kunt ook een email sturen naar het secretariaat: info@sintjanlaren.nl. Vermeld daarin duidelijk uw naam en de datum van de viering waaraan u wenst deel te nemen.

 

Op onze facebookpagina kunt u een aantal verzamelde fotoberichten vinden.

Op de site van de Broederschap van Sint Jan vindt u de livestream van de besloten eucharistieviering op 21 juni ter ere van de geboortedag van onze schutspatroon Johannes de Doper.

Vieringen in het weekeinde vanaf begin juli tot eind september 2020:
Iedere zaterdag: 17.00 uur
Iedere zondag: 10.00 uur

Aanmelden bijwonen vieringen
Met ingang van 1 juli kunnen er maximaal 100 personen bij deze vieringen aanwezig zijn. U bent daarbij uiteraard van harte welkom, maar reservering is voorlopig helaas verplicht. Dit om te voorkomen dat er meer dan de toegestane 100 personen aanwezig zijn. Mocht u klachten hebben zoals hoesten, koorts, benauwdheid, meld u dan s.v.p. niet aan.

Als u wilt deelnemen aan een viering kunt u zich opgeven door telefonisch contact op te nemen, uitsluitend op nummer: 06-82457567
Gebruik nadrukkelijk niet het vaste nummer van de pastorie voor een aanmelding. Die lijn moet vrij blijven voor pastorale zaken.
De telefonische aanmelding kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.30 uur.
U kunt ook een email sturen naar het secretariaat: info@sintjanlaren.nl. Vermeld daarin duidelijk uw naam en de datum van de viering waaraan u wenst deel te nemen.

U kunt zich om te beginnen voor de vieringen van 4 en 5 juli vanaf maandag 29 juni opgeven tot uiterlijk donderdag 2 juli. Voor de vieringen in de daaropvolgende weekeinden geldt ook telkens dat u zich alleen in de daaraan voorafgaande week kunt aanmelden (ook weer van maandag t/m donderdag). Wanneer het maximale aantal deelnemers zich heeft aangemeld, zullen eventuele latere aanmeldingen op een reservelijst geplaatst worden.

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen omtrent het corona­vi­rus, hebben de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aangescherpt. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen wor­den tot nader order afge­last. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

Voor onze parochie houdt dit in dat er met ingang van het weekeinde van 14/15 maart in ieder geval tot en met Pinksteren (tweede Pinksterdag 1 juni 2020) geen vieringen zijn in de basiliek.