Vieringen in het weekeinde
Iedere zaterdag: 17.00 uur
Iedere zondag: 10.00 uur

Aanmelden bijwonen vieringen
Met ingang van 17 oktober 2020 is het toegestaan dat er maximaal 30 personen bij deze vieringen aanwezig zijn.
U bent daarbij uiteraard van harte welkom, maar reservering voor de vieringen is wel verplicht. Dit om te voorkomen dat er meer dan de toegestane 30 personen aanwezig zijn.

Mocht u klachten hebben zoals hoesten, koorts, benauwdheid, meld u dan s.v.p. niet aan.

Als u wilt deelnemen aan een viering kunt u zich opgeven door telefonisch contact op te nemen, uitsluitend op nummer: 06-82457567.
De telefonische aanmelding kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.30 uur.


 

Klepelicoon

 

De Klepel oktober-november 2020

Vieringen in het weekeinde
Iedere zaterdag: 17.00 uur
Iedere zondag: 10.00 uur

Aanmelden bijwonen vieringen
Met ingang van 1 juli 2020 is het toegestaan dat er maximaal 150 personen bij deze vieringen aanwezig zijn.
U bent daarbij uiteraard van harte welkom, maar reservering is voorlopig voor de vieringen op zondag wel verplicht. Dit om te voorkomen dat er meer dan de toegestane 150 personen aanwezig zijn. Voor de vieringen op zaterdag is niet nodig u van te voren aan te melden.

Mocht u klachten hebben zoals hoesten, koorts, benauwdheid, meld u dan s.v.p. niet aan.

Als u wilt deelnemen aan een viering kunt u zich opgeven door telefonisch contact op te nemen, uitsluitend op nummer: 06-82457567
De telefonische aanmelding kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.30 uur.
U kunt ook een email sturen naar het secretariaat: info@sintjanlaren.nl. Vermeld daarin duidelijk uw naam en de datum van de viering waaraan u wenst deel te nemen.

 

Op onze facebookpagina kunt u een aantal verzamelde fotoberichten vinden.

Op de site van de Broederschap van Sint Jan vindt u de livestream van de besloten eucharistieviering op 21 juni ter ere van de geboortedag van onze schutspatroon Johannes de Doper.

Vieringen in het weekeinde vanaf begin juli tot eind september 2020:
Iedere zaterdag: 17.00 uur
Iedere zondag: 10.00 uur

Aanmelden bijwonen vieringen
Met ingang van 1 juli kunnen er maximaal 100 personen bij deze vieringen aanwezig zijn. U bent daarbij uiteraard van harte welkom, maar reservering is voorlopig helaas verplicht. Dit om te voorkomen dat er meer dan de toegestane 100 personen aanwezig zijn. Mocht u klachten hebben zoals hoesten, koorts, benauwdheid, meld u dan s.v.p. niet aan.

Als u wilt deelnemen aan een viering kunt u zich opgeven door telefonisch contact op te nemen, uitsluitend op nummer: 06-82457567
Gebruik nadrukkelijk niet het vaste nummer van de pastorie voor een aanmelding. Die lijn moet vrij blijven voor pastorale zaken.
De telefonische aanmelding kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.30 uur.
U kunt ook een email sturen naar het secretariaat: info@sintjanlaren.nl. Vermeld daarin duidelijk uw naam en de datum van de viering waaraan u wenst deel te nemen.

U kunt zich om te beginnen voor de vieringen van 4 en 5 juli vanaf maandag 29 juni opgeven tot uiterlijk donderdag 2 juli. Voor de vieringen in de daaropvolgende weekeinden geldt ook telkens dat u zich alleen in de daaraan voorafgaande week kunt aanmelden (ook weer van maandag t/m donderdag). Wanneer het maximale aantal deelnemers zich heeft aangemeld, zullen eventuele latere aanmeldingen op een reservelijst geplaatst worden.

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen omtrent het corona­vi­rus, hebben de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aangescherpt. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen wor­den tot nader order afge­last. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

Voor onze parochie houdt dit in dat er met ingang van het weekeinde van 14/15 maart in ieder geval tot en met Pinksteren (tweede Pinksterdag 1 juni 2020) geen vieringen zijn in de basiliek.

nieuwsbrieficoon

Digitale Nieuwsbrief nr. 97, maart 2020

Kerstmis (Martin Schongauer ca 1480)

Op Kerstavond en de Kerstdagen vinden in de Basiliek verschillende vieringen plaats. De tijden daarvan zijn hieronder aangegeven.

Kerstavond dinsdag 24 december

18:00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed

20.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij en de Broederschap van Sint Jan

24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn door het Goede Herderkoor en met medewerking van de Broederschap van Sint Jan

Eerste Kerstdag woensdag 25 december

11.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij

15.00 uur Kindje wiegen

Tweede Kerstdag donderdag 26 december

10.00 uur Eucharistieviering

***

Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen.
Vroeg op kerstavond, dinsdag 24 december om 18.00 uur is er, speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen, een viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal, met veel zang van ons kinderkoor.


Kindje Wiegen.
Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten!
Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen zoals ieder jaar om 15.00 uur ‘Kindje Wiegen’ . Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus wordt verteld en er worden bekende kerstliedjes gezongen. Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om de kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes.

Kindje Wiegen

***

Foto: Bruno Wacker

Kerstconcert door de Sint Jans Schola

Traditiegetrouw is er op 2e Kerstdag in de Sint Jansbasiliek een Kerstconcert van de Sint Jans Schola te Laren.
Een gemotiveerde koorgroep en organist Bas Groenewoud verlenen hieraan hun medewerking, het geheel staat onder leiding van Hans Rikkert de Koe.

Een traditie zou geen traditie zijn zonder evergreens zoals het ‘Stille nacht’ en ‘Maria die zoude naar Bethlehem gaan’. Behalve deze stukken, zullen ook werken van o.a. Praetorius, Sweelinck, Mendelssohn en Monteverdi ten gehore worden gebracht, aangevuld met enkele stukken Gregoriaans.

U bent van harte uitgenodigd voor dit concert.
Kerk open om 13.30 uur; aanvang concert is 14.00 uur; de toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte.

Advent.

1advent

Vier weken voor het kerstfeest begint de advent. Advent betekent : God komt naar ons toe. Jezus wordt geboren en daar kijken we naar uit. Elke zondag in de advent wordt een kaars aangestoken op de adventskrans. Als de vier kaarsen branden is het bijna kerst. Je kunt in de winkel adventskalenders kopen. Met achter elk deurtje een plaatje, een chocolaatje of een andere verrassing. Leuker is om elke dag een verhaaltje te lezen.
Op de adventskalender die u vindt onder deze link staat elke dag een stukje van een verhaal. Vanaf 1 december tot en met 25 december, de eerste kerstdag. Het verhaal is uit het boek Het Mysterie van Jostein Gaarder. Het boek Het Mysterie gaat over Joachim en zijn vader. Het is een boek met verschillende verhaallijnen door elkaar. Joachim en zijn vader zoeken een adventskalender. In de etalage van een klein boekwinkeltje in de buurt ontdekt Joachim er een. De boekverkoper is verrast, want hij heeft de kalender al in geen jaren meer gezien. Volgens hem is hij gemaakt door Johannes, een man die rozen verkoopt op de markt. Diezelfde Johannes heeft eens een foto van een vrouw in de etalage gezet. Achter op die foto stond een naam: Elisabet. Thuis ontdekt Joachim dat elke keer als hij een luikje van de kalender opent, er een stukje papier uitvalt, waarop een spannend verhaal over Elisabet geschreven staat. Alle stukjes van het verhaal vormen samen een fascinerende reis door de tijd en door Europa. De reis die begint in het heden in Noord Europa en eindigt in het jaar nul te Bethlehem. Wij hopen dat veel ouders deze adventskalender voor zullen lezen aan hun kinderen en zo komt elke dag het kerstfeest een beetje dichterbij.

Van 29 juni t/m 14 september a.s. (Open Monumentendag) is de Sint Jansbasiliek in Laren op zaterdagmiddag vanaf 12 uur tot 16.30 uur geopend voor bezichtiging of stil gebed.
Tijdens de openstelling van de kerk kunt u de nieuwe icoon van Geert Hüsstege in de serie ‘Luiken van Laren’ (iconen rond Kerst, Pasen en het Sint Jansfeest) bewonderen. U vindt de icoon voor in de kerk.

De Mariakapel is op werkdagen geopend voor stil gebed en het opsteken van een kaarsje.

Klik hier voor informatie over de basiliek