Archive for oktober, 2011


Op zondag 13 november om 11:30 uur zal er weer een jongerenviering georganiseerd worden. Deze keer met als thema de Wereld Jongeren Dagen die afgelopen augustus in Madrid werden gehouden.
Een groep jongeren van onze parochie is daar naartoe geweest. Paus Benedictus had voor deze Wereld Jongeren Dagen een thema gekozen gebaseerd op een brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse, een stad in het huidige Turkije. Daarin ging het over ‘geworteld en opgebouwd in Christus’ zijn. In deze brief vergelijkt de paus Kolosse met het huidige Europa waarin het belangrijk is om stand te houden tegen invloeden van de wereld en valse wijsheden.
Het zal de eerste keer zijn dat de jongeren helemaal zelf een viering voorbereiden.Vanaf april zijn ze hiermee al druk in de weer. Er wordt door jongeren vaak gedacht dat een mis altijd saai is. Daar gaat deze viering dan verandering in brengen! Voor de mis wordt onder andere het koor Vamos uit Huizen ingeschakeld.  Verder hebben twee jongeren van onze parochie een lied geschreven gebaseerd op hun eigen belevenis van de Wereld Jongeren Dagen.
Ook zullen er natuurlijk veel foto’s en video’s vertoond worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de viering een beeld geeft van de bijzondere ervaringen in Madrid.
Hoewel deze kerkdienst een jongerenviering heet, is natuurlijk iedereen van harte welkom!
Het belooft een spectaculaire viering te worden.

KOM MAAR OP, ALS JE DURFT.
Linda de Valk

Advertenties

Read Full Post »

Foto: Peter van Rietschoten

Met het verwijderen van het koepelkruis (40 kg) door parochiebestuurslid Jos Timmer is op donderdag 22 september jl. de restauratie van de basiliek officieel van start gegaan.

Read Full Post »