Archive for december, 2011

Een stukje Cambridge in Laren: opmaat naar Kerstmis

De bekendste Engelse koorscholen zijn Kings College en St. Johns College in Cambridge. In ons eigen bisdom hebben we met het Muziekinstituut van de Kathedraal van Sint Bavo te Haarlem de oudste Koorschool van Nederland. Uit het 120 leden tellende Kathedrale Koor is de Bavocantorij samengesteld die bestaat uit 30 geselecteerde zangers die op het hoogste niveau zingen en regelmatig te gast zijn in Engeland. Kings en St. Johns zijn met name beroemd door het Festival of Nine Lessons and Carols dat ieder jaar op kerstavond door miljoenen mensen via de BBC wordt gevolgd. Deze lezingendienst die afgewisseld wordt met prachtige Engelse Christmas Carols is inmiddels ook bij de Bavocantorij tot traditie verheven. Dit jaar zal de Bavocantorij deze prachtige viering verzorgen in onze eigen Basiliek, en wel op zondag 18 december a.s. om 15.30 uur. De toegang voor deze viering is gratis, er is slechts een deurcollecte na afloop.

Advertenties

Read Full Post »

Op Kerstavond en de Kerstdagen vinden in de Basiliek verschillende vieringen plaats. De tijden daarvan zijn hieronder aangegeven.

Kerstavond zaterdag 24 december

18:00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed

20.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij

24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn

Zondag 25 december

11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn  met medewerking van de Cantorij

15.00 uur Kindje wiegen

Maandag 26 december                     

10.00 uur Eucharistie

Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen. Vroeg op kerstavond, zaterdag 24 december om 18.00 uur is er, speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen, een viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal, met veel zang van ons kinderkoor.

Kindje Wiegen. Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten! Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen zoals ieder jaar om 15.00 uur ‘Kindje Wiegen’ . Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus wordt verteld en er worden bekende kerstliedjes gezongen. Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om de kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes.

Read Full Post »

Foto: Bruno Wacker

Tweede kerstdag maandag 26 december begint om 14 uur het jaarlijkse feestelijke Kerstconcert van de Sint Jans Schola. Het concert duurt tot plm. 15.15 uur.

Als vocale solisten komen sopraan Elma van den Dool, tenor Albert Hermsen en bas Bernard Rikkert de Koe. Trompettist Peter Leydekkers en organist Bas Groenewoud zullen van zich laten horen. Veel afwisseling in een programma van oud tot wat recenter: Gregoriaans, Rachmaninoff, muziek van Bach en Cornelius; met ook een aantal vertolkingen van het Ave Maria die een verrassend onderdeel van deze middag vormen. Ook hoort U stukken voor trompet en orgel, orgel solo, koor a capella…

We willen U van harte uitnodigen om ons concert te bezoeken en hopen dat U ook dit jaar weer in groten getale aanwezig zult zijn. Zoals te doen gebruikelijk is de leiding in handen van dirigent Hans Rikkert de Koe.

Kerk open om 13.30 uur; de toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte.

Read Full Post »