Archive for mei, 2012

Op zondag 10 juni a.s. wordt er voor de tweede keer een Korenfestival gehouden in Laren met vijf enthousiaste koren uit Nederland en België. Om 11 uur is er in de Sint Jansbasiliek een feestelijk gezongen Heilige Mis en daarna om 14.30 uur vinden er optredens plaats van de verschillende koren. De deelnemende koren zijn: de Zangertjes van Volendam, het Laurentiuskoor Oudorp, Vocaal Ensemble Kerkrade, Kamerkoor Waelrant uit Borgerhout (België)en het Larens Kamerkoor ‘La VocE’. Meer informatie over de koren en het programma kunt u vinden op www.zingeninlaren.nl

Er is die zondag één eucharistieviering, om 11.00 uur!    

Advertenties

Read Full Post »

Vieringen met Pinksteren 2012.

Zaterdag 26 mei 17.00 uur Eucharistie met samenzang
Zondag 27 mei Hoogfeest van Pinksteren

Om 09.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn

De viering om 11.30 uur in de basiliek vervalt vanwege de oecumenische Pinksterviering van de gezamenlijke kerken van de BEL dorpen die om 11.00 uur in de Sint Vituskerk, Kerklaan 17 in Blaricum wordt gehouden. Voorgangers zijn: dominee J. Rinzema en pastor C. Lavaleije. Het thema van de viering is Pinksteren, een feest dat tot de verbeelding spreekt. We hopen dat er weer veel verschillende mensen van alle kanten samenkomen, net als op die eerste Pinksterdag  na de Hemelvaart van de Heer. Ook rekenen we weer op een bijdrage vanuit de verschillende kerken, via een voorbede die door een vertegenwoordiger van de desbetreffende kerk wordt voorgelezen. Zo brengen we de veelstemmigheid die door ieder verstaan wordt met Pinksteren tot uitdrukking. De collecte is dit keer  bestemd voor de ondersteuning van de Belevingstuin die gerealiseerd gaat worden in Johanneshove, het zorgcentrum in Laren.
Maandag 28 mei 2e Pinksterdag 10.00 uur Eucharistie

Read Full Post »