Archive for augustus, 2012

Foto: Rineke Ooijkaas

Op zondag 2 september a.s. wordt om 10 uur een Pontificale Hoogmis gevierd met als celebrant hulpbisschop J. Hendriks. De viering zal worden afgesloten met de inzegening van het nieuwe kruisbeeld in de kerk en van het nieuwe Johannesbeeld op het kerkplein. Deze imposante Johannes, gemaakt door de kunstenares Daphné du Barry, zal een nieuw baken zijn voor de Larense geloofsgemeenschap.

De viering om 11.30 uur komt die dag te vervallen!

Klik hier voor foto’s van de inzegening

Advertenties

Read Full Post »

LAATSTE NIEUWS

Vanwege de weersomstandigheden wordt de eucharistieviering verplaatst naar de basiliek!

Zaterdag 25 augustus a.s. zal op het Sint Janskerkhof de marteldood van Johannes de Doper worden herdacht. Om 19.00 zal pastoor  Vriend voorgaan in de openlucht eucharistieviering. In het geval de weersomstandigheden een openluchtviering niet toelaten zal de eucharistieviering en herdenking plaatsvinden in de basiliek. De Sint Jansharmonie zal zorgdragen voor de muzikale ondersteuning.

De viering om 17.00 uur komt die dag te vervallen!

Met ingang van zondag 26 augustus a.s. wordt het zomerrooster beëindigd. De vieringen op zondagmorgen beginnen dan zoals gebruikelijk  weer om 9.30 uur en om 11.30 uur.

Read Full Post »