Archive for december, 2012

Faro Herdenking in de Sint Jansbasiliek.

Voor de 20ste maal wordt op vrijdag 21 december a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in onze basiliek de jaarlijkse herdenking gehouden van de vliegtuigramp op 21 december 1992 in Faro. De herdenking heeft de vorm van een stille wake waarbij stemmige muziek ten gehore wordt gebracht. De herdenking  is toegankelijk voor een ieder die zich direct of indirect bij deze ramp betrokken voelt.

Advertenties

Read Full Post »

Bavo Cantorij

Engelse koortraditie in Laren in de feestelijke opmaat naar Kerstmis

Vorig jaar heeft de Bavocantorij van het Muziekinstituut van de Kathedraal van Sint Bavo te Haarlem voor het eerst een Festival of Nine Lessons and Carols verzorgd in onze Basiliek. Dat bleek een bijzonder groot succes en wordt dan ook dit jaar herhaald.
Dit Festival heeft een oude traditie en gaat terug naar de tijd van koning Hendrik de Achtste. Koren als Kings College en St. Johns zijn er mede beroemd door geworden. Deze bijzondere lezingendienst, die afgewisseld wordt met prachtige Engelse Carols is inmiddels ook bij de Bavocantorij tot traditie verheven en al ruim 20 jaar trekt het op de vooravond van kerstmis zo’n duizend mensen naar de Kathedraal van Haarlem. Dit jaar zal de Bavocantorij deze prachtige viering dus opnieuw verzorgen in onze eigen Basiliek, en wel op zondag 16 december a.s. om 19.00 uur. De toegang voor deze viering is uiteraard gratis. Er is wel een deurcollecte na afloop.

Read Full Post »

Op Kerstavond en de Kerstdagen vinden in de Basiliek verschillende vieringen plaats. De tijden daarvan zijn hieronder aangegeven.

Kerstavond maandag 24 december

18:00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed

20.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij

24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn

Dinsdag 25 december

11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn met medewerking van de Cantorij

15.00 uur Kindje wiegen

Woensdag 26 december

10.00 uur Eucharistie

Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen. Vroeg op kerstavond, maandag 24 december om 18.00 uur is er, speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen, een viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal, met veel zang van ons kinderkoor.

Kindje Wiegen. Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten! Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen zoals ieder jaar om 15.00 uur ‘Kindje Wiegen’ . Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus wordt verteld en er worden bekende kerstliedjes gezongen. Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om de kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes.

Read Full Post »

Foto: Bruno Wacker

Tweede kerstdag woensdag 26 december begint om 14 uur het jaarlijkse feestelijke Kerstconcert van de Sint Jans Schola.

Wij bieden U een mooi programma. De Sint Jans Schola wordt versterkt door een klein instrumentaal ensemble, bestaande uit strijkers, fluiten en fagot. Gert Muts zal orgel spelen. U hoort muziek uit de Messe de Minuit van Charpentier, er worden stukken uitgevoerd van Mozart, Bach, Fauré, a capella stukken van Poulenc en anderen. Sopraan is Elma van den Dool. U hoort ook het Stille Nacht.

Komt U ook dit jaar weer luisteren?

Kerk open om 13.30 uur; aanvang concert is 14.00 uur; de toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte.

Read Full Post »