Archive for januari, 2013

Let op: op zondag 20 januari a.s. zijn de aanvangstijden van de vieringen 09.00 uur en 11.00 uur!

Om 09.00 uur Hoogmis met Nederlandse gezangen

Om 11.00 uur, op de eerste zondag van de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen (20-27 januari 2013), wordt in de basiliek een dienst van de gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen gehouden.

Thema van de viering is: ‘Wandelen met God’.

Bij deze bijzondere viering gaan voor:  C.J.N. Lavaleije, pastor van de Sint Vitusparochie in Blaricum en ds. J.G. de Bruijn,  predikant van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. Muzikale medewerking wordt verleend door de Blaricumse Dorpskerk Cantorij onder leiding van Anton Helmink. Organist is Hendrika Veerman.

Na afloop van de dienst is er koffie en limonade en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Wij hopen dat ook u er bij zult zijn!

Advertenties

Read Full Post »

13 januari 2013: Doop van de Heer.

Fresco van Giotto di Bondone (1267-1337) in de Cappella Scrovegni in Padua

Op zondag 13 januari vieren wij het feest van de Doop van de Heer. De Hoogmis met Gregoriaanse gezangen  en met medewerking van de Broederschap van Sint Jan begint die zondag om 10.00 uur.

Tijdens deze viering wordt een kleuterwoorddienst  gehouden.

Na de viering is er een nieuwjaarsreceptie voor alle parochianen.

De eucharistieviering van 11.30 uur vervalt op deze zondag!

De Doop van de Heer is het feest dat de afsluiting van de kersttijd aangeeft. Het feest gedenkt de Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper.

Read Full Post »