Archive for oktober, 2013

Vieringen met Allerheiligen en Allerzielen.

Allerheiligen: Vrijdag 1 november om 19.00 uur hoogmis m.m.v. de Cantorij

Allerzielen: Zaterdag 2 november om 17.00 uur eucharistieviering met Gregoriaanse gezangen

Wat wij vieren met  Allerheiligen en Allerzielen

Advertenties

Read Full Post »

icoon

Icoon van het Geloof (Geert Hüsstege)

Iconen in het Jaar van het Geloof

Op initiatief van paus Benedictus is, vijftig jaar na het begin van het Tweede Vaticaans Concilie, het Jaar van het Geloof gestart. Icoonschilder Geert Hüsstege heeft daarom 12 iconen geschilderd die dit jaar als reizende tentoonstelling een aantal parochies aandoet. De Eindhovense kunstenaar heeft sinds 2011 samen met zijn vrouw aan het project gewerkt. Bij de aanvang van het Jaar van het Geloof werden de iconen door de bisschop van Den Bosch gewijd en met Chrisma gezalfd. Hierna konden ze hun missie beginnen, een tocht langs meer dan dertig kloosters en parochiekerken. Van zaterdag 26 oktober tot maandag 4 november is deze bijzondere iconententoonstelling in de Sint Jansbasiliek. De iconen zijn te bezichtigen op de gebruikelijke openingstijden van de basiliek. Op zondag 27 oktober blijft de kerk na afloop van de Eucharistieviering van 10.00 uur open tot 17.00 uur. De gezangen in de liturgie zijn die zondag volgens de Slavische ritus en zullen worden verzorgd door het Utrechts Byzantijns Koor.

Het project gaat uit van 12 iconen met de belangrijkste mysteries uit het leven van Christus: de aankondiging van Christus; de geboorte van Christus; de opdracht van Christus in de tempel; de doop van Christus in de Jordaan; Christus op de bruiloft van Kana; de broodvermenigvuldiging van Christus; de verheerlijking van Christus op de Berg Tabor; het Laatste Avondmaal van Christus; de kruisiging van Christus; de Opstanding van Christus; de Hemelvaart van Christus en de Nederdaling van de Heilige Geest.

Namens de Nederlandse gelovigen zal  de hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. Rob Mutsaerts, begin december een ‘icoon van het geloof’ aanbieden aan paus Franciscus. De Nederlandse bisschoppen zijn dan in Rome om met de paus de actuele aandachtspunten van de Nederlandse Kerk te bespreken tijdens het zogenaamde Ad Limina bezoek.

De door Geert Hüsstege geschilderde ‘icoon van het geloof’ laat 17 belangrijke geloofsmysteries uit het leven van Jezus zien. Alle daarop afgebeelde geloofsgetuigen uit de Heilige Schrift geven een uniek antwoord op de ware persoon van Christus. De icoon vormt een poort van het geloof, Porta Fideï, om doorheen te gaan en uit te komen bij God. Met dit cadeau willen de Nederlandse gelovigen hun waardering voor paus Franciscus uit drukken.

Bij de icoon wordt een boek met gebedsintenties van de Nederlandse gelovigen aangeboden. De paus zal speciaal voor deze intenties bidden en er zijn zegen over uitspreken. De icoon wordt daarna aan de Nederlandse gelovigen in bruikleen gegeven.

Voor meer informatie over de Icoon van het Geloof zie: Kerk in Nood

Read Full Post »

Op zondag 13 oktober a.s. zal het 25 jarig bestaan van de Stichting Solidariteit Panama worden gevierd tijdens een feestelijke Hoogmis in onze Basiliek. In deze viering zal pater Roberto Gonzales als concelebrant aanwezig zijn. Hij zal die dag ook de jongeren van onze parochie ontmoeten waarmee hij twee jaar geleden, via een skype-verbinding, contact had tijdens de jongerenviering. De jongeren en pater Roberto zullen o.a. een aantal liederen zingen.

Stichting Solidariteit Panama ondersteunt het werk van de Kruisvaarders van Sint Jan in Panama. Zoals bijvoorbeeld het instituut van Pater Johan Schmiehuizen. Hier krijgen kansarme Panamese jongeren de gelegenheid een 3-jarige interne opleiding te volgen, waardoor zij na het behalen van hun diploma betere leefomstandigheden krijgen. Ook Pater Roberto heeft als kansarme jongeneen 3-jarige opleiding gevolgd aan het instituut. Na het behalen van zijn diploma heeft hij zich aangesloten bij de Panamese groep Kruisvaarders, en is een priesteropleiding gaan volgen. Enige jaren na zijn priesterwijding is hij uitgezonden naar het missionaire centrum in El Bale. Dit is een zeer uitgestrekt berggebied waar hij de zorg heeft over ruim 5000 mensen (overwegend indianen) die onder erbarmelijke omstandigheden wonen en leven, verdeeld over 33 verschillende gehuchten. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.solidariteit-panama.nl

Read Full Post »

emanuel rutten

Emanuel Rutten

Veelal wordt gedacht dat het bestaan van God niet met harde argumenten aannemelijk gemaakt kan worden. Het geloof/religie wordt vaak gezien als irrationeel, als ‘feel good’, voor hen die daarin opgegroeid zijn. Zeker in onze moderne maatschappij, gericht op ‘zien is geloven’, lijkt het belijden van geloof in God geassocieerd te worden met irrationaliteit.

Maar is geloven dan wel zo irrationeel? Op verzoek van de parochie Sint Jan- Goede Herder is dr.ir. Emanuel Rutten, wiskundige en filosoof, uitgenodigd om de laatste inzichten te delen en hierover in debat te gaan met aanwezigen op maandagavond 14 oktober van 20.00 tot 22.00 uur, met borrel na afloop, in het Brinkhuis (Laren).

Deze bijeenkomst is gericht op inhoudelijke argumenten, met veel ruimte voor debat. U bent van harte uitgenodigd hierbij (kosteloos) aanwezig te zijn. Om het debat open en scherp te voeren zouden we het op prijs stellen wanneer u, indien mogelijk, een niet-gelovige bekende meeneemt.

I.v.m. beperkte capaciteit graag uw aanmelding vóór 10 oktober naar sintjan@belkerken.nl

Read Full Post »

Gezinsviering op zondag 6 oktober 2013.

Op zondag 6 oktober a.s. zijn er twee vieringen in de basiliek:

om 10.00 uur een Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn met medewerking van het Zangkoor Sint Jan-Goede Herder

om 11.30 uur een gezinsviering met als thema Franciscus, met medewerking van het kinderkoor.

Read Full Post »