Archive for december, 2013

Kerstconcert Sint Jans Schola

Foto: Bruno Wacker

Tweede kerstdag donderdag 26 december begint om 14 uur het jaarlijkse feestelijke Kerstconcert van de Sint Jans Schola o.l.v. Hans Rikkert de Koe.

Met medewerking van Elma van den Dool, sopraan, Roderik Blom, tenor. Bas Groenewoud, orgel.

Werken van Praetorius, Mendelssohn, Bruch, Elgar e.a.

De kerk is open om 13.30 uur; de aanvang van het concert is 14.00 uur; het concert duurt tot plm. 15.15 uur.

De toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte.

Advertenties

Read Full Post »

Hans Memling

Op Kerstavond en de Kerstdagen vinden in de Basiliek verschillende vieringen plaats. De tijden daarvan zijn hieronder aangegeven.

Kerstavond dinsdag 24 december

18:00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed

20.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij

24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn

Eerste Kerstdag woensdag 25 december

11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn met medewerking van de Cantorij

15.00 uur Kindje wiegen

Tweede Kerstdag donderdag 26 december

10.00 uur Eucharistieviering

***

Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen. Vroeg op kerstavond, dinsdag 24 december om 18.00 uur is er, speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen, een viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal, met veel zang van ons kinderkoor.

Kindje Wiegen. Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten! Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen zoals ieder jaar om 15.00 uur ‘Kindje Wiegen’ . Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus wordt verteld en er worden bekende kerstliedjes gezongen. Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om de kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes.

Read Full Post »

Faro Herdenking in de Sint Jansbasiliek.

Voor de 21ste maal wordt op zaterdag 21 december a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in onze basiliek de jaarlijkse herdenking gehouden van de vliegtuigramp op 21 december 1992 in Faro. De herdenking heeft de vorm van een stille wake waarbij stemmige muziek ten gehore wordt gebracht. De herdenking  is toegankelijk voor een ieder die zich direct of indirect bij deze ramp betrokken voelt

Read Full Post »