Archive for januari, 2014

Zondag 2 februari om 10.00 uur Feest van Maria Lichtmis – Opdracht van de Heer in de tempel.

Hoogmis m.m.v. de Cantorij en het kinderkoor. Tijdens deze viering zullen de kinderen die op 6 april a.s. hun 1e Heilige Communie gaan doen zich aan de parochianen voorstellen.  Zij mogen de kaarsen van Maria Lichtmis aansteken.

Tijdens de viering is er ook een kleuterwoorddienst.

Na afloop van de eucharistieviering is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen.

Dit weekend  wordt na de vieringen op zaterdag en zondag achter in de kerk een Boekentafel gehouden. De boeken- en cadeautafel zal dit keer vooral  boeken en cadeautjes betreffen die te maken hebben met de 1e Heilige Communie en met de 40-dagentijd. U vindt o.a. communieboekjes, (kinder)bijbels, gebedenboekjes, rozenkransen, lees- en prentenboekjes, kruisjes, (bescherm)engelen, kortom, mooie, zinvolle cadeautjes voor opa’s, oma’s en ouders te geven aan de Communicanten.

Advertenties

Read Full Post »

In dialoog

In aanloop naar  de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de Stuurgroep Oecumene BEL, waarin kerken uit Blaricum, Eemnes en Laren vertegenwoordigd zijn, op maandagavond 27 januari a.s. om 20.00 uur in de Johanneskerk, Naarderstraat 5 in Laren een Avond van de dialoog.
Op deze avond zullen de Larense burgemeester en plaatselijke lijsttrekkers van een vijftal politieke partijen ons iets komen vertellen over hun bronnen van inspiratie. Waardoor worden zij gemotiveerd? Wie of wat, welke personen, boeken, gebeurtenissen zijn voor hen van betekenis? Naast de korte inleidingen zullen de sprekers kort reageren op enkele uitspraken van paus Franciscus, die zich onlangs heeft uitgelaten over de armoede in de wereld. Met de vraag wat deze uitspraken zouden betekenen voor het politieke handelen van de deelnemers aan het gesprek. Deelnemers aan het gesprek zijn burgemeester Elbert Roest, Ton Stam (VVD), Peter Calis (Larens Behoud), Erwin van den Berg (CDA), Marcus van den Brink (PvdA) en Nico Wegter (D66).

Meer informatie op http://belkerken.blogspot.nl

Read Full Post »

Let op: op zondag 19 januari a.s. zijn de aanvangstijden van de vieringen 09.00 uur en 11.00 uur!

Om 09.00 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij.

Om 11.00 uur, op de eerste zondag van de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen (19-26 januari 2014) wordt in de basiliek een dienst van de gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen gehouden.

Thema van de viering is: ‘Een’

Bij deze bijzondere viering gaan voor:  ds. J.G. de Bruijn, predikant van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en  J.J.M. Vriend, pastoor van parochie Sint Jan – Goede Herder in Laren. Muzikale medewerking wordt verleend door het Nicolaaskoor uit Eemnes onder leiding van Wim van Geffen. Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst.

Na afloop van de dienst is er koffie en limonade en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Read Full Post »

Trees en Gerard Wiegers, foto Monique van Dalen

Trees en Gerard Wiegers. Foto: Monique van Dalen

Zondag 12 januari jl. was het een drukte van belang in de basiliek. Naast de Broederschapsmis en de start van de actie Kerkbalans stond pastoor Vriend uitgebreid stil bij een paar belangrijke veranderingen. Zo kondigde hij vol trots de komst aan van vier nieuwe misdienaars, van twee kosters en van twee nieuwe broedermeesters. In deze tijd een prachtige mededeling voor de parochie omdat op deze manier de noodzakelijk verjonging wordt doorgevoerd om de vele activiteiten in goede banen te leiden.

Daarnaast stond pastoor Vriend ook uitgebreid stil bij het afscheid van Trees en Gerard Wiegers.

Dit echtpaar staat al gedurende vele decennia klaar voor de kerk. Trees als lectrice, secretaris van de broederschap, de zorg voor de bruidjes en vele andere werkzaamheden. Gerard begon in de jaren tachtig als koster in de Goede Herderkerk en na de samenvoeging van de Goede Herder parochie met de Sint Jan parochie groeide hij uit tot kenner van de basiliek en was zeer actief als koster bij vele rouw- en trouwdiensten. Na al die jaren besloot het echtpaar om hun werkzaamheden op een lager pitje te zetten en dat was voor de parochie de gelegenheid om hen uitgebreid in het zonnetje te zetten.

Namens de parochie ontvingen zij uit handen van bestuurssecretaris Jozef Naorniakowski  een compleet verzorgd weekend met de daarbij behorende bloemen, en na afloop van de dienst konden zij uitgebreid gefeliciteerd worden door de aanwezige parochianen.

Read Full Post »

12 januari 2014: Doop van de Heer.

Fresco van Giotto di Bondone (1267-1337) in de Cappella Scrovegni in Padua

Op zondag 12 januari vieren wij het feest van de Doop van de Heer. De Hoogmis met Gregoriaanse gezangen en met medewerking van de Broederschap van Sint Jan begint om 10.00 uur.

Na de viering is er een nieuwjaarsreceptie voor alle parochianen.

De Doop van de Heer is het feest dat de afsluiting van de kersttijd aangeeft. Het feest gedenkt de Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper.

Read Full Post »