Archive for mei, 2014

Hemelvaart donderdag 29 mei 2014.

Hemelvaart Giotto Ascension 1304-06 Fresco(Padua)

Hemelvaart (fresco van Giotto, ca 1305, Padua)

Op donderdag 29 mei gedenken wij de Hemelvaart van de Heer. Om 10.00 uur viering van de Hoogmis met Gregoriaanse gezangen.

Advertenties

Read Full Post »

Op de pagina Personele Unie vindt u de door het parochiebestuur op 13 mei jl. gehouden presentatie over de voorgenomen personele unie.

Read Full Post »

Op dinsdagavond 13 mei 2014 om 20.00 uur wordt in de basiliek een informatiebijeenkomst gehouden over de voorgenomen personele unie van de besturen van de parochies Laren, Blaricum en Huizen.

Het parochiebestuur wil op deze bijeenkomst de betekenis van de te vormen personele unie nader toelichten en nodigt daarom alle parochianen van de Parochiegemeenschap Sint Jan – Goede Herder uit voor deze informatiebijeenkomst. Het bestuur zal dan dieper ingaan op de betekenis van deze personele unie voor de drie parochies van Laren, Blaricum en Huizen en de eigen parochie in het bijzonder. Ook zal er voldoende gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en het inbrengen van ideeën en suggesties. Bovendien zullen de parochianen worden geïnformeerd over de bestaande werkgroepen van vrijwilligers die de parochie draaiend houden; waarbij aangegeven zal worden of, en zo ja in welke mate, er vacatures bestaan. Hetgeen ook geldt voor het parochiebestuur.

De bijeenkomst zal om circa 22.00 uur worden afgesloten met een gezellig samenzijn in de dagkapel.

Read Full Post »