Archive for oktober, 2014

Vieringen met Allerheiligen en Allerzielen.

Allerheiligen: Zaterdag 1 november om 17.00 uur  Eucharistieviering met medewerking van de Cantorij

Allerzielen: Zondag 2 november om 10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

Wat wij vieren met Allerheiligen en Allerzielen

Advertenties

Read Full Post »

Sint Jans Schola Herstconcert

Dit jaar valt Allerheiligen op zaterdag 1 november  en Allerzielen op zondag 2 november. Reden voor de Sint Jans Schola om op deze zondag van Allerzielen een Herfstconcert te organiseren. Het biedt de mogelijkheid om U ander repertoire aan te bieden dan dat wat tijdens het Kerst- en Paasconcert gebruikelijk is. We verheugen ons er op en U wordt dan ook van harte uitgenodigd om het Herfstconcert met het thema “Rond Allerheiligen en Allerzielen” te komen beluisteren. Het concert begint om 15.00 uur; de kerk is open vanaf 14.30 uur; toegang is gratis met na afloop een deurcollecte. Uitgevoerd worden ondermeer delen uit de Gregoriaanse traditie en uit Requiemmissen van Duruflé en Perosi.

Medewerking aan dit concert wordt verleend door 20 koorzangers en organist Wybe Kooijmans. De leiding is in handen van dirigent Hans Rikkert de Koe.

Read Full Post »

Zondag 26 oktober om 10.00 uur vieren wij de liturgie volgens de Slavisch- Byzantijnse ritus, met medewerking van het Utrechts Byzantijns Koor. De iconenschilder Geert Hüsstege heeft vanwege het Jaar van de Barmhartigheid een aantal iconen geschilderd die voor het altaar zullen worden opgesteld.

Er is dit weekeinde 25/26 oktober ook een iconententoonstelling in de dagkapel. Zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.30 uur te bezoeken via de deur tegenover de dagkapel. Op zondag is de kerk open na de Hoogmis tot 17.30 uur. Geert Hüsstege zal zelf aanwezig zijn op de expositie.

Read Full Post »

In de viering van 19 oktober om 10.00 uur vragen de jongeren uw aandacht voor de onderdrukte en gediscrimineerde christenen in Pakistan.

De christenen in Pakistan hebben zwaar te lijden onder de blasfemiewetgeving (die de doodstraf stelt op het beledigen van de Islam en de profeet Mohammed) en discriminatie.

De katholieke communiteit van Sant’Egidio probeert hieraan iets te veranderen, o.a. door middel van scholing van meisjes.

Met deze speciale jongerenviering, waarin de muziek door de jongeren in samenwerking met de Cantorij zal worden verzorgd, zal de problematiek verder onder uw aandacht worden gebracht.

Daarnaast hopen we met uw gift in de collecte dit jaar 20 meisjes naar het voortgezet onderwijs te kunnen laten gaan. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor het genieten van een kopje koffie of thee en iets lekkers.

Read Full Post »

Gezinsviering op zondag 5 oktober 2014.

Franciscus

Op zondag 5 oktober a.s. zijn er twee vieringen in de basiliek:

om 10.00 uur een Hoogmis met medewerking van de Cantorij

om 11.30 uur een gezinsviering met als thema Franciscus, met medewerking van het kinderkoor.

Read Full Post »