Archive for november, 2014

Advent.

1advent

Vier weken voor het kerstfeest begint de advent. Advent betekent : God komt naar ons toe. Jezus wordt geboren en daar kijken we naar uit. Elke zondag in de advent wordt een kaars aangestoken op de adventskrans. Als de vier kaarsen branden is het bijna kerst. Je kunt in de winkel adventskalenders kopen. Met achter elk deurtje een plaatje, een chocolaatje of een andere verrassing. Leuker is om elke dag een verhaaltje te lezen. Op de adventskalender die u hier vindt staat elke dag een stukje van een verhaal. Vanaf 1 december tot en met 25 december, de eerste kerstdag. Het verhaal is uit het boek Het Mysterie van Jostein Gaarder. Het boek Het Mysterie gaat over Joachim en zijn vader. Het is een boek met verschillende verhaallijnen door elkaar. Joachim en zijn vader zoeken een adventskalender. In de etalage van een klein boekwinkeltje in de buurt ontdekt Joachim er een. De boekverkoper is verrast, want hij heeft de kalender al in geen jaren meer gezien. Volgens hem is hij gemaakt door Johannes, een man die rozen verkoopt op de markt. Diezelfde Johannes heeft eens een foto van een vrouw in de etalage gezet. Achter op die foto stond een naam: Elisabet. Thuis ontdekt Joachim dat elke keer als hij een luikje van de kalender opent, er een stukje papier uitvalt, waarop een spannend verhaal over Elisabet geschreven staat. Alle stukjes van het verhaal vormen samen een fascinerende reis door de tijd en door Europa. De reis die begint in het heden in Noord Europa en eindigt in het jaar nul te Bethlehem. Wij hopen dat veel ouders deze adventskalender voor zullen lezen aan hun kinderen en zo komt elke dag het kerstfeest een beetje dichterbij.

Advertenties

Read Full Post »

Het kwaad dat mensen elkaar aandoen, het vele lijden in deze wereld, overvalt en ontmoedigt ons. Hoe kunnen we dit verenigen met een geloof in een goede God?

Op verzoek van onze parochie is dr. ir. Emanuel Rutten, filosoof aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, uitgenodigd om in te gaan op de vraag of – gegeven het immense lijden in de wereld – redelijkerwijs kan worden aangenomen dat God goed is.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 24 november van 20.00-22.00 uur in het Brinkhuis (Laren). U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. I.v.m. beperkte capaciteit graag uw aanmelding vóór 15 november a.s. naar evenementen@sintjanlaren.nl

Read Full Post »

Vieringen op zondag 9 november 2014.

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

11.30 uur Gezinsviering, thema: Sint Willibrord. De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit voor deze viering!

Read Full Post »