Archive for november, 2014

Het kwaad dat mensen elkaar aandoen, het vele lijden in deze wereld, overvalt en ontmoedigt ons. Hoe kunnen we dit verenigen met een geloof in een goede God?

Op verzoek van onze parochie is dr. ir. Emanuel Rutten, filosoof aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, uitgenodigd om in te gaan op de vraag of – gegeven het immense lijden in de wereld – redelijkerwijs kan worden aangenomen dat God goed is.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 24 november van 20.00-22.00 uur in het Brinkhuis (Laren). U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. I.v.m. beperkte capaciteit graag uw aanmelding vóór 15 november a.s. naar evenementen@sintjanlaren.nl

Read Full Post »

Vieringen op zondag 9 november 2014.

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

11.30 uur Gezinsviering, thema: Sint Willibrord. De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit voor deze viering!

Read Full Post »