Archive for december, 2014

DAVID Gerard kerststal

Gerard David (Oudewater ca. 1455 – Brugge 13 augustus 1523) : Kerststal

Op Kerstavond en de Kerstdagen vinden in de Basiliek verschillende vieringen plaats. De tijden daarvan zijn hieronder aangegeven.

Kerstavond woensdag 24 december

18:00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed

20.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij

24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn

Eerste Kerstdag donderdag 25 december

11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn met medewerking van de Cantorij

15.00 uur Kindje wiegen

Tweede Kerstdag vrijdag 26 december

10.00 uur Eucharistieviering

***

Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen. Vroeg op kerstavond, woensdag 24 december om 18.00 uur is er, speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen, een viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal, met veel zang van ons kinderkoor.

Kindje Wiegen. Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten! Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen zoals ieder jaar om 15.00 uur ‘Kindje Wiegen’ . Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus wordt verteld en er worden bekende kerstliedjes gezongen. Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om de kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes.

Kindje Wiegen

Advertenties

Read Full Post »

Sint Janschola

Traditiegetrouw is er op 2e Kerstdag in de Sint Jan weer een Kerstconcert van de Sint Jans Schola.

Ook dit jaar een afwisselend en inspirerend programma met muziek die direct of indirect met Kerstmis te maken heeft. Zoals een orgelconcert van Händel over de Koekoek en de Nachtegaal. Traditioneel zoals ‘Stille nacht’ van Gruber of minder bekende muziek van bijvoorbeeld Praetorius, Bach, Mendelssohn, Caldara, Mozart. Kortom, muziek door de eeuwen heen, een mooie afsluiting van de Kerstdagen.
Naast de Scholazangers wordt medewerking verleend door een strijkers ensemble, organist Gert Muts en solisten Evelyne Overtoom (sopraan) en Bernhardien de Jong (alt). De leiding is in handen van dirigent Hans Rikkert de Koe. U bent van harte uitgenodigd voor dit concert.

Kerk open om 13.30 uur; aanvang concert is 14.00 uur; de toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte.

Read Full Post »

Foto Bavocantorij-

Engelse koortraditie in Laren

Opnieuw zal de Bavocantorij van het Muziekinstituut van de Kathedraal van Sint Bavo te Haarlem een Festival of Nine Lessons and Carols verzorgen in de Basiliek.

Dit Festival heeft een oude traditie en gaat terug naar de tijd van koning Hendrik de Achtste. Koren als Kings College en St. Johns zijn er mede beroemd door geworden en ieder jaar rond kerstmis te zien en te horen bij de BBC. Deze bijzondere lezingendienst, die afgewisseld wordt met prachtige Engelse Carols is inmiddels ook bij de Bavocantorij tot traditie verheven.

Dit jaar zal de Bavocantorij deze viering opnieuw verzorgen in onze Larense Basiliek, en wel op zondag 21 december a.s. om 19.30 uur.

De toegang voor deze viering is gratis. Er is een deurcollecte na afloop.

Read Full Post »

10.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse gezangen

11.30 uur Gezinsviering , thema: Johannes de Doper
In deze viering wordt een kindje gedoopt.
De werkgroep gezinsvieringen nodigt iedereen van harte uit voor deze viering.

Read Full Post »