Archive for januari, 2015

Tijdens de viering op zondag 1 februari zullen de kinderen die op 12 april a.s. hun 1e heilige communie gaan doen zich aan de parochianen voorstellen.

Advertenties

Read Full Post »

De Opdracht van Christus in de Tempel-Fra Angelico

De Opdracht van Christus in de Tempel-Fra Angelico

Op maandag 2 februari is er ter gelegenheid van het feest van Maria Lichtmis om 19.00 uur in de basiliek een Hoogmis m.m.v. de Cantorij.
Opdracht van de Heer in de tempel – zie voor informatie over dit feest: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Lichtmis

Na afloop van de eucharistieviering is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen.

 

Read Full Post »

Let op: op zondag 18 januari a.s. zijn de aanvangstijden van de vieringen 09.00 uur en 11.00 uur!

Om 09.00 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij.

Om 11.00 uur, op de eerste zondag van de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen (18-25 januari 2015) wordt in de basiliek een dienst van de gezamenlijke kerken van de BEL-dorpen gehouden.

Thema van de viering is: ‘Dorst’

Bij deze bijzondere viering gaan voor: ds. J.G. de Bruijn, predikant van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en J.J.M. Vriend, pastoor van parochie Sint Jan РGoede Herder in Laren. Muzikale medewerking wordt verleend door de Blaricumse Dorpskerk Cantorij  onder leiding van Anton Helmink. Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst.

Na afloop van de dienst is er koffie en limonade en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Read Full Post »

11 januari 2015: Doop van de Heer.

Fresco van Giotto di Bondone (1267-1337) in de Cappella Scrovegni in Padua

Op zondag 11 januari vieren wij het feest van de Doop van de Heer. De Hoogmis met medewerking van de Cantorij en van de Broederschap van Sint Jan begint om 10.00 uur.

In deze viering wordt een volwassene gedoopt.

Tijdens de viering om 10.00 uur wordt een kleuterwoorddienst gehouden.

Na de viering is er een nieuwjaarsreceptie voor alle parochianen.

Om 12.30 uur is er een Engelstalige viering. De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels.

De Doop van de Heer is het feest dat de afsluiting van de kersttijd aangeeft. Het feest gedenkt de Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper.

Read Full Post »