Rogier van der Weijden (1640)

Middenpaneel drieluik, Rogier van der Weyden (ca. 1400-1464)

Op Kerstavond en de Kerstdagen vinden in de Basiliek verschillende vieringen plaats. De tijden daarvan zijn hieronder aangegeven.

Kerstavond zaterdag 24 december

18:00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed

20.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij

24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn

Eerste Kerstdag zondag 25 december

11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn met medewerking van de Cantorij

15.00 uur Kindje wiegen

Tweede Kerstdag maandag 26 december

10.00 uur Eucharistieviering

***

Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen. Vroeg op kerstavond, zaterdag 24 december om 18.00 uur is er, speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen, een viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal, met veel zang van ons kinderkoor.

Kindje Wiegen. Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten! Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen zoals ieder jaar om 15.00 uur ‘Kindje Wiegen’ . Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus wordt verteld en er worden bekende kerstliedjes gezongen. Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om de kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes.

Kindje Wiegen

Bavocantorij

Bavocantorij

Festival of Nine Lessons and Carols is een lezingendienst die afgewisseld wordt met prachtige Engelse Christmas Carols.

Ook dit jaar zal de Bavocantorij deze prachtige viering verzorgen in onze Larense Basiliek, en wel op zondag 18 december a.s. om 16.00 uur. Een mooie voorbereiding op het komende kerstfeest.

De toegang voor deze viering is gratis, er is een deurcollecte na afloop.

Advent.

1advent

Vier weken voor het kerstfeest begint de advent. Advent betekent : God komt naar ons toe. Jezus wordt geboren en daar kijken we naar uit. Elke zondag in de advent wordt een kaars aangestoken op de adventskrans. Als de vier kaarsen branden is het bijna kerst. Je kunt in de winkel adventskalenders kopen. Met achter elk deurtje een plaatje, een chocolaatje of een andere verrassing. Leuker is om elke dag een verhaaltje te lezen.
Op de adventskalender die u vindt onder deze link staat elke dag een stukje van een verhaal. Vanaf 1 december tot en met 25 december, de eerste kerstdag. Het verhaal is uit het boek Het Mysterie van Jostein Gaarder. Het boek Het Mysterie gaat over Joachim en zijn vader. Het is een boek met verschillende verhaallijnen door elkaar. Joachim en zijn vader zoeken een adventskalender. In de etalage van een klein boekwinkeltje in de buurt ontdekt Joachim er een. De boekverkoper is verrast, want hij heeft de kalender al in geen jaren meer gezien. Volgens hem is hij gemaakt door Johannes, een man die rozen verkoopt op de markt. Diezelfde Johannes heeft eens een foto van een vrouw in de etalage gezet. Achter op die foto stond een naam: Elisabet. Thuis ontdekt Joachim dat elke keer als hij een luikje van de kalender opent, er een stukje papier uitvalt, waarop een spannend verhaal over Elisabet geschreven staat. Alle stukjes van het verhaal vormen samen een fascinerende reis door de tijd en door Europa. De reis die begint in het heden in Noord Europa en eindigt in het jaar nul te Bethlehem. Wij hopen dat veel ouders deze adventskalender voor zullen lezen aan hun kinderen en zo komt elke dag het kerstfeest een beetje dichterbij.

barmhartigheid

Kunstenaars verbeelden barmhartigheid anno 2016
Zo’n vijftig kunstenaars hebben zich laten inspireren door het thema barmhartigheid en dat in kunstwerken uitgebeeld. Aanleiding is het ‘Jaar van Barmhartigheid’ dat door paus Franciscus is uitgeroepen. Met lezingen, muziek, een tentoonstelling en een viering wil de parochie Sint Jan-Goede Herder aandacht schenken aan dit bijzondere jaar.

De tentoonstelling Barmhartigheid vindt plaats op twee locaties: in het Brinkhuis en in de Sint Jansbasiliek.
De expositie in de basiliek is te bezichtigen van 16 november tot en met 4 december tussen 14.00 – 17.00 uur.
Bij de expositie zijn altijd één of meerdere kunstenaars aanwezig.

Rondleidingen
Op zaterdag 19 november is er vanaf 13.00 uur ieder half uur rondleiding langs de kunstwerken in de Sint Jansbasiliek en het Brinkuis. De rondleidingen worden gegeven door de kunstenaars, pastoor Vriend en ds. Rinzema.

Allerzielen

Allerheiligen: Dinsdag 1 november om 19.00 uur Hoogmis m.m.v. de Cantorij

Allerzielen: Woensdag 2 november om 19.00 uur Hoogmis met Gregoriaanse en Nederlandse gezangen

Allerzielen op het Sint Janskerkhof
De broederschap gaat de verledenjaar ingezette verlichting van het Sint Janskerkhof op Allerzielen voortzetten. De hoofdpaden van het kerkhof zullen op de avond van Allerzielen, sfeervol worden verlicht met fakkels en lantaarns.
We willen ook een oproep doen aan u, als parochiaan, om zelf ook bij de familiegraven een kaarsje aan te steken, zodat overal lichtjes zullen branden.

Wat wij vieren met Allerheiligen en Allerzielen

heilig-jaar-van-de-barmhartigheid

Kunstenaars verbeelden barmhartigheid anno 2016

Zo’n vijftig kunstenaars hebben zich laten inspireren door het thema barmhartigheid en dat in kunstwerken uitgebeeld. Aanleiding is het ‘Jaar van Barmhartigheid’ dat door paus Franciscus is uitgeroepen. Met lezingen, muziek, een tentoonstelling en een viering wil parochie Sint Jan-Goede Herder aandacht schenken aan dit bijzondere jaar.

Barmhartigheid in muziek en theologie
Op donderdag 20 oktober laat musicoloog Joop van Velzen horen hoe het thema barmhartigheid door de eeuwen heen in de muziek verklankt is, onder meer in Bachs bekende ‘Erbarme Dich’ en in Kyrie’s. Naast zijn toelichting spreekt theoloog Jan Rinzema over barmhartigheid in de theologie en teksten als die over de Verloren Zoon. Donderdag 20 oktober 20 uur Brinkhuis Laren. Toegang vrij. Inzameling bij de uitgang.

Grootkoor Holland in het Concertgebouw

Grootkoor Holland in het Concertgebouw

Op zondag 2 oktober geeft het Grootkoor Holland een Try-Outconcert in de Sint-Jansbasiliek in Laren (NH). Dit als voorbereiding voor de unieke koorreis naar Rome, in oktober 2016. Het Grootkoor staat onder leiding van de dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen en zij gaan met dit samengestelde koor concerten geven in de St. Pietersbasiliek en de Santa Maria Maggiore in Rome.

De begeleiding van het koor is in handen van Martin Mans (orgel) en Rob van Dijk (piano). Het repertoire van het koor bestaat uit bekende geestelijke en klassieke koorwerken van de componisten Ch. Gounod, C. Franck, Th. Dubois en G. Caccini.

Grootkoor Holland
Kent u de meest beoefende vrijetijdsbesteding in Nederland? Zingen! Zo’n 600.000 Nederlanders besteden er meer dan een uur per week aan. Velen van hen doen dat in een Grootkoor. Geen wonder: in een Grootkoor zingt men samen met 100 tot 250 stemmen. Sopranen, alten, tenoren en bassen, jong en oud, ervaren en onervaren, stuk voor stuk mensen met een passie voor zang.
Het Grootkoor ging in 1990 als eerste Nederlandse Grootkoor van start in de provincie Groningen. Op projectbasis zingen in een koor zingen bleek een uitstekende formule en is ook nu nog een geweldig succes. Inmiddels zijn de Grootkoren een begrip geworden en momenteel bestaan er 10 van deze Grootkoren in Nederland. Al deze koren staan o.l.v. Etty van der Mei en Nan van Groeningen.  Verder organiseert Grootkoor Projecten ook vele koorreizen. Koorleden uit het gehele land kunnen zich inschrijven voor een dergelijke reis. Zingen in Rome zal één van de hoogtepunten worden in de geschiedenis van de reizen van het Grootkoor.

Aanvang Concert: 14.30 uur
Toegang is gratis