Posts Tagged ‘Hersftconcert’

Sint Jans Schola Herstconcert

Dit jaar valt Allerheiligen op zaterdag 1 november  en Allerzielen op zondag 2 november. Reden voor de Sint Jans Schola om op deze zondag van Allerzielen een Herfstconcert te organiseren. Het biedt de mogelijkheid om U ander repertoire aan te bieden dan dat wat tijdens het Kerst- en Paasconcert gebruikelijk is. We verheugen ons er op en U wordt dan ook van harte uitgenodigd om het Herfstconcert met het thema “Rond Allerheiligen en Allerzielen” te komen beluisteren. Het concert begint om 15.00 uur; de kerk is open vanaf 14.30 uur; toegang is gratis met na afloop een deurcollecte. Uitgevoerd worden ondermeer delen uit de Gregoriaanse traditie en uit Requiemmissen van Duruflé en Perosi.

Medewerking aan dit concert wordt verleend door 20 koorzangers en organist Wybe Kooijmans. De leiding is in handen van dirigent Hans Rikkert de Koe.

Advertenties

Read Full Post »