Posts Tagged ‘Iconen’

Zondag 26 oktober om 10.00 uur vieren wij de liturgie volgens de Slavisch- Byzantijnse ritus, met medewerking van het Utrechts Byzantijns Koor. De iconenschilder Geert Hüsstege heeft vanwege het Jaar van de Barmhartigheid een aantal iconen geschilderd die voor het altaar zullen worden opgesteld.

Er is dit weekeinde 25/26 oktober ook een iconententoonstelling in de dagkapel. Zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.30 uur te bezoeken via de deur tegenover de dagkapel. Op zondag is de kerk open na de Hoogmis tot 17.30 uur. Geert Hüsstege zal zelf aanwezig zijn op de expositie.

Advertenties

Read Full Post »

icoon

Icoon van het Geloof (Geert Hüsstege)

Iconen in het Jaar van het Geloof

Op initiatief van paus Benedictus is, vijftig jaar na het begin van het Tweede Vaticaans Concilie, het Jaar van het Geloof gestart. Icoonschilder Geert Hüsstege heeft daarom 12 iconen geschilderd die dit jaar als reizende tentoonstelling een aantal parochies aandoet. De Eindhovense kunstenaar heeft sinds 2011 samen met zijn vrouw aan het project gewerkt. Bij de aanvang van het Jaar van het Geloof werden de iconen door de bisschop van Den Bosch gewijd en met Chrisma gezalfd. Hierna konden ze hun missie beginnen, een tocht langs meer dan dertig kloosters en parochiekerken. Van zaterdag 26 oktober tot maandag 4 november is deze bijzondere iconententoonstelling in de Sint Jansbasiliek. De iconen zijn te bezichtigen op de gebruikelijke openingstijden van de basiliek. Op zondag 27 oktober blijft de kerk na afloop van de Eucharistieviering van 10.00 uur open tot 17.00 uur. De gezangen in de liturgie zijn die zondag volgens de Slavische ritus en zullen worden verzorgd door het Utrechts Byzantijns Koor.

Het project gaat uit van 12 iconen met de belangrijkste mysteries uit het leven van Christus: de aankondiging van Christus; de geboorte van Christus; de opdracht van Christus in de tempel; de doop van Christus in de Jordaan; Christus op de bruiloft van Kana; de broodvermenigvuldiging van Christus; de verheerlijking van Christus op de Berg Tabor; het Laatste Avondmaal van Christus; de kruisiging van Christus; de Opstanding van Christus; de Hemelvaart van Christus en de Nederdaling van de Heilige Geest.

Namens de Nederlandse gelovigen zal  de hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. Rob Mutsaerts, begin december een ‘icoon van het geloof’ aanbieden aan paus Franciscus. De Nederlandse bisschoppen zijn dan in Rome om met de paus de actuele aandachtspunten van de Nederlandse Kerk te bespreken tijdens het zogenaamde Ad Limina bezoek.

De door Geert Hüsstege geschilderde ‘icoon van het geloof’ laat 17 belangrijke geloofsmysteries uit het leven van Jezus zien. Alle daarop afgebeelde geloofsgetuigen uit de Heilige Schrift geven een uniek antwoord op de ware persoon van Christus. De icoon vormt een poort van het geloof, Porta Fideï, om doorheen te gaan en uit te komen bij God. Met dit cadeau willen de Nederlandse gelovigen hun waardering voor paus Franciscus uit drukken.

Bij de icoon wordt een boek met gebedsintenties van de Nederlandse gelovigen aangeboden. De paus zal speciaal voor deze intenties bidden en er zijn zegen over uitspreken. De icoon wordt daarna aan de Nederlandse gelovigen in bruikleen gegeven.

Voor meer informatie over de Icoon van het Geloof zie: Kerk in Nood

Read Full Post »

Tijdens het open monumentenweekend van 8 en 9 september a.s. is in de koffiekamer van de Sint Jansbasiliek een iconententoonstelling te bewonderen.
De tentoonstelling wordt samengesteld door de bekende iconenschilder Geert Hüsstege, van wie ook eigen werk tentoon wordt gesteld. Hij verzamelt, restaureert, koopt en verkoopt iconen, maar schildert ze ook zelf. Bijzonder van de komende tentoonstelling is dat er een aantal iconen te bewonderen zijn die speciaal zijn geschilderd voor het jaar van het geloof dat paus Benedictus XVI heeft aangekondigd en dat in oktober zal beginnen als periode van herbezinning en van nieuwe evangelisatie.
De iconen zijn te zien op zaterdag 8 september van 11.00 tot 16.00 uur en op zondag 9 september, na de Eucharistieviering van 11.30 uur, van 12.30 uur tot 17.30 uur.

Read Full Post »