Posts Tagged ‘Kersttijd’

10 januari 2016: Doop van de Heer.

Fresco van Giotto di Bondone (1267-1337) in de Cappella Scrovegni in Padua

Op zondag 10 januari vieren wij het feest van de Doop van de Heer. De Hoogmis met Gregoriaanse gezangen en met medewerking van de Broederschap van Sint Jan begint om 10.00 uur.

Om 12.30 uur is er een Engelstalige viering. De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels.

De Doop van de Heer is het feest dat de afsluiting van de kersttijd aangeeft. Het feest gedenkt de Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper.

Advertenties

Read Full Post »

DAVID Gerard Driekoningen 2

Gerard David (Oudewater ca. 1455 – Brugge, 13 augustus 1523)

10.00 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan

Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop men de bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-18) herdenkt van de wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der joden.

De drie wijzen kregen namen. Ze zijn bekend geworden onder hun gelatiniseerde Perzische namen Caspar, Melchior en Balthasar. Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud zijn geweest; getallen die de levenstijdperken van de volwassene symboliseren.

In de katholieke liturgie in Nederland wordt het hoogfeest van de Openbaring van de Heer op de eerste zondag na 1 januari gevierd indien 6 januari op een werkdag valt.

Het feest ontstond in de vierde eeuw in het oosters christendom en was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren. Daarbij werden de tekenen van Jezus’ goddelijkheid herdacht: de geboorte uit de maagd Maria, het bezoek en de aanbidding door de wijzen uit het oosten, gebeurtenissen uit Jezus’ jeugd en de doop van Jezus door Johannes de Doper.  De Kerk van de Latijnse ritus vierde de geboorte van Jezus echter steeds op 25 december. Met de overname van het feest van de Epifanie op 6 januari door de Latijnse Kerk werd daarom alleen de aanbidding der wijzen herdacht, waarmee de bekendmaking van Christus aan de wereld wordt gevierd. (Bron: Wikipedia)

Read Full Post »

Rogier van der Weijden (1640)

Middenpaneel drieluik, Rogier van der Weyden (ca. 1400-1464)

Op Kerstavond en de Kerstdagen vinden in de Basiliek verschillende vieringen plaats. De tijden daarvan zijn hieronder aangegeven.

Kerstavond donderdag 24 december

18:00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed

20.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij

24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn

Eerste Kerstdag vrijdag 25 december

11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn met medewerking van de Cantorij

15.00 uur Kindje wiegen

Tweede Kerstdag zaterdag 26 december

10.00 uur Eucharistieviering

***

Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen. Vroeg op kerstavond, donderdag 24 december om 18.00 uur is er, speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen, een viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal, met veel zang van ons kinderkoor.

Kindje Wiegen. Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten! Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen zoals ieder jaar om 15.00 uur ‘Kindje Wiegen’ . Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus wordt verteld en er worden bekende kerstliedjes gezongen. Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om de kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes.

Kindje Wiegen

Read Full Post »

Sint Janschola

Traditiegetrouw is er op 2e Kerstdag in de Sint Jan weer een Kerstconcert van de Sint Jans Schola.

De schola verzorgt een afwisselend en inspirerend programma met muziek van Hassler, Mendelssohn, Michael Haydn en Mozart.

Naast de scholazangers zal medewerking worden verleend door een strijkers ensemble en de sopraan Elma van den Dool, Cees van der Poel is de begeleidende organist. De leiding is in handen van dirigent Hans Rikkert de Koe. U bent van harte uitgenodigd voor dit concert.

Kerk open om 13.30 uur; aanvang concert is 14.00 uur; de toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte.

Read Full Post »

11 januari 2015: Doop van de Heer.

Fresco van Giotto di Bondone (1267-1337) in de Cappella Scrovegni in Padua

Op zondag 11 januari vieren wij het feest van de Doop van de Heer. De Hoogmis met medewerking van de Cantorij en van de Broederschap van Sint Jan begint om 10.00 uur.

In deze viering wordt een volwassene gedoopt.

Tijdens de viering om 10.00 uur wordt een kleuterwoorddienst gehouden.

Na de viering is er een nieuwjaarsreceptie voor alle parochianen.

Om 12.30 uur is er een Engelstalige viering. De mis en ook de liederen zijn geheel in het Engels.

De Doop van de Heer is het feest dat de afsluiting van de kersttijd aangeeft. Het feest gedenkt de Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper.

Read Full Post »

DAVID Gerard kerststal

Gerard David (Oudewater ca. 1455 – Brugge 13 augustus 1523) : Kerststal

Op Kerstavond en de Kerstdagen vinden in de Basiliek verschillende vieringen plaats. De tijden daarvan zijn hieronder aangegeven.

Kerstavond woensdag 24 december

18:00 uur Gezinsviering van Woord en Gebed

20.30 uur Hoogmis met medewerking van de Cantorij

24.00 uur Nachtmis met meerstemmig gezongen Latijn

Eerste Kerstdag donderdag 25 december

11.30 uur Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn met medewerking van de Cantorij

15.00 uur Kindje wiegen

Tweede Kerstdag vrijdag 26 december

10.00 uur Eucharistieviering

***

Kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen. Vroeg op kerstavond, woensdag 24 december om 18.00 uur is er, speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen, een viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal, met veel zang van ons kinderkoor.

Kindje Wiegen. Kerst is voor iedereen, ook voor de allerkleinsten! Op eerste Kerstdag is er voor de jongste kinderen zoals ieder jaar om 15.00 uur ‘Kindje Wiegen’ . Het geboorteverhaal van het Kindje Jezus wordt verteld en er worden bekende kerstliedjes gezongen. Na afloop van Kindje Wiegen is er gelegenheid om de kerststal van dichtbij te bekijken. Iedereen is van harte welkom: kinderen, ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes.

Kindje Wiegen

Read Full Post »

Sint Janschola

Traditiegetrouw is er op 2e Kerstdag in de Sint Jan weer een Kerstconcert van de Sint Jans Schola.

Ook dit jaar een afwisselend en inspirerend programma met muziek die direct of indirect met Kerstmis te maken heeft. Zoals een orgelconcert van Händel over de Koekoek en de Nachtegaal. Traditioneel zoals ‘Stille nacht’ van Gruber of minder bekende muziek van bijvoorbeeld Praetorius, Bach, Mendelssohn, Caldara, Mozart. Kortom, muziek door de eeuwen heen, een mooie afsluiting van de Kerstdagen.
Naast de Scholazangers wordt medewerking verleend door een strijkers ensemble, organist Gert Muts en solisten Evelyne Overtoom (sopraan) en Bernhardien de Jong (alt). De leiding is in handen van dirigent Hans Rikkert de Koe. U bent van harte uitgenodigd voor dit concert.

Kerk open om 13.30 uur; aanvang concert is 14.00 uur; de toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte.

Read Full Post »

Older Posts »